top of page
Kustaa Valtonen

Kustaa Valtonen

Partner

Business Angel and entrepreneur. Long history in IT sector at HP and Microsoft. Working via couple of investment tools to invest in early stage companies. Building the Finest Bay Area ecosystem.

// Kustaa er en av våre dyktige mentorer under innovasjonsfestivalen. Han har svært lang og bred erfaring innen entreprenørskap og forretningsutvikling, i tillegg til god erfaring innen IT-sektoren. Nå jobber han i selskapet FinEst Bay Area, der han jobber med investering i nyetablerte bedrifter.

Mentor / ICE Innovation Challenge jury member

Secure your seat now!

Registration deadline is on November 9th 2022.

bottom of page