top of page
Caspar Høgh

Caspar Høgh

Founding Partner at NOON Ventures

Co-founder of NOON Ventures, a Copenhagen-based investment firm that focuses on transformative technologies with the potential of driving real change for the environment.

// Caspar er en av etablererne bak NOON Ventures i København, som investerer i teknologi som skal bidra til å løse klimautfordringene vi står overfor. Målet er å skape en bærekraftig framtid ved å satse på grønne entreprenører. Caspar brenner for å hjelpe gründere med å realisere sine visjoner, og er dermed rette mannen til å snakke på vår innovasjonsfestival!

Day 2
14:00-15:00 How to get Venture Funding

Mentor / ICE Innovation Challenge jury member

Secure your seat now!

Be part of a transformative experience that will shape the future of the Arctic and beyond.

bottom of page